User Tools

Site Tools


6627--7560-spudis-la-gi

Spudis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7560
Tên thay thế 1986 AJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7499733
Viễn điểm quỹ đạo 2.1599729
Độ lệch tâm 0.1048607
Chu kỳ quỹ đạo 998.4115826
Độ bất thường trung bình 131.17638
Độ nghiêng quỹ đạo 16.86112
Kinh độ của điểm nút lên 290.68474
Acgumen của cận điểm 91.23664
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

7560 Spudis (1986 AJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1986 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7560 Spudis
6627--7560-spudis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)