User Tools

Site Tools


6630---129066-2004-vy28-la-gi

(129066)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 2004
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 129066
Tên thay thế 2004 VY28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7215442
Viễn điểm quỹ đạo 3.3715322
Độ lệch tâm 0.1066765
Chu kỳ quỹ đạo 1942.2644624
Độ bất thường trung bình 187,66879
Độ nghiêng quỹ đạo 0,07704
Kinh độ của điểm nút lên 29,73067
Acgumen của cận điểm 128,84418
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15,4

129066 (2004 VY28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 129066
6630---129066-2004-vy28-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)