User Tools

Site Tools


6631--c-ng-n-la-gi

Cô Ngân là một xã thuộc huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Cô Ngân có diện tích 31,31 km², dân số năm 1999 là 1566 người,[1] mật độ dân số đạt 50 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Cô Ngân có diện tích 31,31 km², dân số năm 1999 là 1.566 người.[2], mật độ dân cư đạt 50 người/km².

Xã Cô Ngân được chia thành các xóm: Bản Khúa, Bản Làng, Nà Thúng, Bản Nưa, Bản Nhôn, Bản Nha, Pác Luông, Bản Rạc, Bản Thưn, Pác Khọn.

Trên địa bàn xã Cô Ngân có một số ngọn núi như An Mạ, Phia Phón, Lũng Khinh, Pác Luông, Pò Phia Pảng, Pò Phia Chân, Pò Phia Rao, Pò Tron Giáo, Phia Phằng. Trên địa bàn Cô Ngân có suối Keng Thưn.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
6631--c-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)