User Tools

Site Tools


6632--6104-takao-la-gi

Takao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6104
Tên thay thế 1993 HZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4500680
Viễn điểm quỹ đạo 2.9587758
Độ lệch tâm 0.0940511
Chu kỳ quỹ đạo 1624.4639946
Độ bất thường trung bình 51.49752
Độ nghiêng quỹ đạo 2.41994
Kinh độ của điểm nút lên 285.04846
Acgumen của cận điểm 22.68878
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6104 Takao (1993 HZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1993 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6104 Takao
6632--6104-takao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)