User Tools

Site Tools


6634--6295-schmoll-la-gi

Schmoll
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6295
Tên thay thế 1988 CF3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8854379
Viễn điểm quỹ đạo 2.8019829
Độ lệch tâm 0.1955329
Chu kỳ quỹ đạo 1310.5522463
Độ bất thường trung bình 337.13481
Độ nghiêng quỹ đạo 3.23640
Kinh độ của điểm nút lên 333.76203
Acgumen của cận điểm 28.05335
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1114
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.60

6295 Schmoll (1988 CF3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1988 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6295 Schmoll
6634--6295-schmoll-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)