User Tools

Site Tools


6636--6562-takoyaki-la-gi

Takoyaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Yanai và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 9 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6562
Đặt tên theo Takoyaki
Tên thay thế 1991 VR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7524130
Viễn điểm quỹ đạo 2.7731630
Độ lệch tâm 0.2255514
Chu kỳ quỹ đạo 1243.2665461
Độ bất thường trung bình 310.72948
Độ nghiêng quỹ đạo 5.17081
Kinh độ của điểm nút lên 111.06193
Acgumen của cận điểm 294.65154
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6562 Takoyaki (1991 VR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 11 năm 1991 bởi M. Yanai và K. Watanabe ở Kitami.

  • Takoyaki
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6562 Takoyaki
6636--6562-takoyaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)