User Tools

Site Tools


6637--6682-makarij-la-gi

Makarij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6682
Đặt tên theo Macarius II
Tên thay thế 1973 ST3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8141114
Viễn điểm quỹ đạo 2.9105376
Độ lệch tâm 0.2320651
Chu kỳ quỹ đạo 1326.1961387
Độ bất thường trung bình 162.33099
Độ nghiêng quỹ đạo 5.90136
Kinh độ của điểm nút lên 359.11095
Acgumen của cận điểm 50.23547
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

6682 Makarij (1973 ST3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1973 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6682 Makarij
6637--6682-makarij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)