User Tools

Site Tools


6639--6948-gounelle-la-gi

Gounelle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6948
Tên thay thế 1981 ET22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0212164
Viễn điểm quỹ đạo 2.7749020
Độ lệch tâm 0.1571449
Chu kỳ quỹ đạo 1356.4015030
Độ bất thường trung bình 160.45337
Độ nghiêng quỹ đạo 2.58674
Kinh độ của điểm nút lên 26.64293
Acgumen của cận điểm 90.04909
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

6948 Gounelle (1981 ET22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6948 Gounelle
6639--6948-gounelle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)