User Tools

Site Tools


6641--7005-henninghaack-la-gi

Henninghaack
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7005
Tên thay thế 1981 ET25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1769491
Viễn điểm quỹ đạo 2.6624621
Độ lệch tâm 0.1003248
Chu kỳ quỹ đạo 1374.8085054
Độ bất thường trung bình 345.83270
Độ nghiêng quỹ đạo 6.16890
Kinh độ của điểm nút lên 182.77833
Acgumen của cận điểm 100.84815
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7005 Henninghaack (1981 ET25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7005 Henninghaack
6641--7005-henninghaack-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)