User Tools

Site Tools


6642--7149-bernie-la-gi

Bernie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7149
Tên thay thế 3220 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7186746
Viễn điểm quỹ đạo 3.5535960
Độ lệch tâm 0.1331131
Chu kỳ quỹ đạo 2028.5727858
Độ bất thường trung bình 263.93984
Độ nghiêng quỹ đạo 1.00501
Kinh độ của điểm nút lên 178.20837
Acgumen của cận điểm 102.37576
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7149 Bernie (3220 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7149 Bernie
6642--7149-bernie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)