User Tools

Site Tools


6643--7277-klass-la-gi

Klass
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7277
Đặt tên theo Philip J. Klass
Tên thay thế 1983 RM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0286596
Viễn điểm quỹ đạo 3.2050284
Độ lệch tâm 0.2247686
Chu kỳ quỹ đạo 1546.1982785
Độ bất thường trung bình 298.26517
Độ nghiêng quỹ đạo 3.79604
Kinh độ của điểm nút lên 97.22722
Acgumen của cận điểm 239.76722
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

7277 Klass (1983 RM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7277 Klass
6643--7277-klass-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)