User Tools

Site Tools


6644--7429-hoshikawa-la-gi

Hoshikawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Hioki và S. Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 24 tháng 12 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7429
Tên thay thế 1992 YB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7929366
Viễn điểm quỹ đạo 2.9277456
Độ lệch tâm 0.0235652
Chu kỳ quỹ đạo 1766.9536379
Độ bất thường trung bình 314.58320
Độ nghiêng quỹ đạo 1.60864
Kinh độ của điểm nút lên 354.51912
Acgumen của cận điểm 226.73107
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

7429 Hoshikawa (1992 YB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 12 năm 1992 bởi T. Hioki và S. Hayakawa ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7429 Hoshikawa
6644--7429-hoshikawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)