User Tools

Site Tools


6648---242493-2004-wo12-la-gi


(242493) 2004 WO12 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 22 tháng 11 năm 2004.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 242001–243000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
6648---242493-2004-wo12-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)