User Tools

Site Tools


6649---c-quang-h-lang-la-gi

Đức Quang là một xã của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Đức Quang có diện tích 37,53 km², dân số năm 1999 là 1.703 người.[1], mật độ dân cư đạt 45.4 người/km².

Xã Đức Quang được chia thành các xóm: Bản Coỏng-Lũng Hoài, Mắn Phìa, Nà Hát, Bản Hẻo, Bản Nhăng, Nà Pài, Pò Sao, Pò Mu, Bản Sùng, Nà Dặm.

Trên địa bàn xã Đức Quang có núi Nà Dằn và núi Sam Kha. Tỉnh lộ 207 đi qua phía đông nam của xã. Trên địa bàn Đức Quang có suối Nà Pác

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6649---c-quang-h-lang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)