User Tools

Site Tools


6650--6105-verrocchio-la-gi

Verrocchio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6105
Đặt tên theo Andrea del Verrocchio
Tên thay thế 4580 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1108883
Viễn điểm quỹ đạo 3.1583351
Độ lệch tâm 0.1987858
Chu kỳ quỹ đạo 1561.9723598
Độ bất thường trung bình 71.43705
Độ nghiêng quỹ đạo 11.64124
Kinh độ của điểm nút lên 184.12218
Acgumen của cận điểm 151.83405
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

6105 Verrocchio (4580 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6105 Verrocchio
6650--6105-verrocchio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)