User Tools

Site Tools


6655--6683-karachentsov-la-gi

Karachentsov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6683
Tên thay thế 1976 GQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7956203
Viễn điểm quỹ đạo 3.3795855
Độ lệch tâm 0.0945661
Chu kỳ quỹ đạo 1981.6666113
Độ bất thường trung bình 53.53469
Độ nghiêng quỹ đạo 14.57857
Kinh độ của điểm nút lên 34.70075
Acgumen của cận điểm 68.58780
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

6683 Karachentsov (1976 GQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6683 Karachentsov
6655--6683-karachentsov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)