User Tools

Site Tools


6656--6811-kashcheev-la-gi

Kashcheev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6811
Tên thay thế 1976 QP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8787134
Viễn điểm quỹ đạo 2.9101046
Độ lệch tâm 0.2153749
Chu kỳ quỹ đạo 1353.3057199
Độ bất thường trung bình 216.95522
Độ nghiêng quỹ đạo 1.65413
Kinh độ của điểm nút lên 225.04914
Acgumen của cận điểm 84.22794
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

6811 Kashcheev (1976 QP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6811 Kashcheev
6656--6811-kashcheev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)