User Tools

Site Tools


6657--6949-zissell-la-gi

6949 Zissell là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1326.3100794 ngày (3.63 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
6657--6949-zissell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)