User Tools

Site Tools


6658--quang-trung-tr-l-nh-la-gi

Quang Trung là một xã của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Tri Phương.
  • Đông giáp xã Lăng Yên và Trung Phúc của huyện Trùng Khánh.
  • Nam giáp xã Trung Phúc (Trùng Khánh, xã Xuân Nội.
  • Tây giáp xã Xuân Nội.

Xã Quang Trung có diện tích 27,79 km², dân số năm 1999 là 1.825 người.[1], mật độ dân cư đạt 65,7 người/km².

Xã Quang Trung được chia thành các xóm: Búng Ổ, Bản Chang, Sác Thượng, Sác Hạ, Cốc Đứa, Bản Ra-Roỏng Khuất, Lũng Lạn, Pác Rình-Kéo Háo, Tắng Gi]ờng-Ngã Tưv, Lũng Ngùa.

Trên địa bàn xã Quang Trung có các ngọn núi như Cám Chóng, Cốc Phát, Đông Mèo, Rửa, Lũng Báng. Sông Bắc Vọng chảy qua địa bàn phía đông của xã. Tỉnh lộ 211 chạy dọc theo chiều đông tây của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6658--quang-trung-tr-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)