User Tools

Site Tools


6659--7006-folco-la-gi

Folco
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7006
Tên thay thế 1981 ER31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1412930
Viễn điểm quỹ đạo 2.7366742
Độ lệch tâm 0.1220552
Chu kỳ quỹ đạo 1391.2710111
Độ bất thường trung bình 65.38973
Độ nghiêng quỹ đạo 4.69784
Kinh độ của điểm nút lên 159.27001
Acgumen của cận điểm 355.71564
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

7006 Folco (1981 ER31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7006 Folco
6659--7006-folco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)