User Tools

Site Tools


6660--7150-mckellar-la-gi

7150 McKellar (tên chỉ định: 1929 TD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Clyde Tombaugh ở Đài thiên văn Lowell ở Flagstaff, Arizona, ngày 11 tháng 10 năm 1929. Nó được đặt theo tên Andrew McKellar, một nhà thiên văn học Canada.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
6660--7150-mckellar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)