User Tools

Site Tools


6661--7278-shtokolov-la-gi

Shtokolov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7278
Đặt tên theo Boris Shtokolov
Tên thay thế 1985 UW4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5461628
Viễn điểm quỹ đạo 3.7531394
Độ lệch tâm 0.1916048
Chu kỳ quỹ đạo 2041.7008321
Độ bất thường trung bình 63.83973
Độ nghiêng quỹ đạo 6.97372
Kinh độ của điểm nút lên 103.75057
Acgumen của cận điểm 233.44536
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

7278 Shtokolov (1985 UW4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1985 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7278 Shtokolov
6661--7278-shtokolov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)