User Tools

Site Tools


6662--7430-kogure-la-gi

Kogure
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7430
Tên thay thế 1993 BV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9457753
Viễn điểm quỹ đạo 3.2263777
Độ lệch tâm 0.2475956
Chu kỳ quỹ đạo 1519.0094539
Độ bất thường trung bình 256.21015
Độ nghiêng quỹ đạo 4.21002
Kinh độ của điểm nút lên 281.89159
Acgumen của cận điểm 183.95296
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

7430 Kogure (1993 BV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7430 Kogure
6662--7430-kogure-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)