User Tools

Site Tools


6663--7562-kagiroino-oka-la-gi

7562 Kagiroino-Oka là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1684.9059294 ngày (4.61 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 11 năm 1986.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008. 
6663--7562-kagiroino-oka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)