User Tools

Site Tools


6664---42930-1999-tm11-la-gi


(42930) 1999 TM11 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 6 tháng 10 năm 1999.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 42001–43000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
6664---42930-1999-tm11-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)