User Tools

Site Tools


6667---ng-loan-la-gi

Đồng Loan là một xã của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Minh Long.
  • Đông giáp xã Lý Quốc và Trung Quốc.
  • Nam giáp xã Quang Long và Thắng Lợi.
  • Tây giáp xã Thắng Lợi.

Xã Đồng Loan có diện tích 27,4 km², dân số năm 1999 là 1.433 người.[1], mật độ dân cư đạt 52,3 người/km².

Xã Đồng Loan được chia thành các xóm: Bản Nha, Cúng Mán, Lũng Mặn, Rúm Phục, Bản Lung, Bản Lẹn, Bản Thuộc, Bản Miào, Bản Sáng.

Trên địa bàn xã Đồng Loan có một số ngọn núi như Bò Phie, Phia Chao, En Nưa, Pài Lầu, Phia Đeng, Thầu Nưa. Tuyến tỉnh lộ 207 chạy qua địa bàn theo hướng đông-tây.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6667---ng-loan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)