User Tools

Site Tools


6669---c-long-h-a-an-la-gi

Đức Long là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Dân Chủ, xã Nam Tuấn.
  • Đông giáp xã Nam Tuấn,.
  • Nam giáp xã Bế Triều, thị trấn Nước Hai, xã Bình Long, xã Trương Lương.
  • Tây giáp xã Trương Lương, xã Dân Chủ.

Xã Đức Long có diện tích 29,62 km², dân số năm 1999 là 5.860 người.[1], mật độ dân cư đạt 197,8 người/km².

Xã Đức Long được chia thành các xóm: Bằng Hà 1, Bằng Hà 2, Cốc Lùng, Cốc Phát, Khuổi Ghẹn, Khau Khang, Khau Huổng, Nà Coóc, Nà Đuốc, Nà Đông, Nà Khau, Pác Nà-Nà Loòng, Nà Mỏ, Nà Niền, Nà Pẳng.

Trên địa bàn xã Đức Long có núi Khuổi Lóa. Sông Bằng chảy qua phần giữa của xã. Trên địa bàn Đức Long có hồ Phia Gào. Tỉnh lộ 203 và tỉnh lộ 204 giao với nhau trên địa phận xã Đức Long

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6669---c-long-h-a-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)