User Tools

Site Tools


6670--6299-reizoutoyoko-la-gi

Reizoutoyoko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Arai và H. Mori
Nơi khám phá Yorii
Ngày khám phá 5 tháng 12 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6299
Tên thay thế 1988 XQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7550483
Viễn điểm quỹ đạo 2.9770805
Độ lệch tâm 0.0387347
Chu kỳ quỹ đạo 1772.2596177
Độ bất thường trung bình 127.92429
Độ nghiêng quỹ đạo 3.22041
Kinh độ của điểm nút lên 81.59196
Acgumen của cận điểm 207.14395
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6299 Reizoutoyoko (1988 XQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 12 năm 1988 bởi M. Arai và H. Mori ở Yorii.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6299 Reizoutoyoko
6670--6299-reizoutoyoko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)