User Tools

Site Tools


6671--6437-stroganov-la-gi

Stroganov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6437
Đặt tên theo Stroganovs
Tên thay thế 1987 QS7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7704531
Viễn điểm quỹ đạo 3.0285577
Độ lệch tâm 0.0445084
Chu kỳ quỹ đạo 1803.3677893
Độ bất thường trung bình 183.92874
Độ nghiêng quỹ đạo 2.05829
Kinh độ của điểm nút lên 166.13421
Acgumen của cận điểm 55.34704
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6437 Stroganov (1987 QS7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 1987 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6437 Stroganov
6671--6437-stroganov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)