User Tools

Site Tools


6672--6564-asher-la-gi

Asher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi McNaught, R. H.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 25 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6564
Đặt tên theo David J. Asher
Tên thay thế 1992 BB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.3804492
Viễn điểm quỹ đạo 2.3829022
Độ lệch tâm 0.2663724
Chu kỳ quỹ đạo 942.7913921
Độ bất thường trung bình 83.60976
Độ nghiêng quỹ đạo 45.29534
Kinh độ của điểm nút lên 194.61812
Acgumen của cận điểm 330.49224
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

6564 Asher (1992 BB) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 25 tháng 1 năm 1992, bởi McNaught, R. H. ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6564 Asher
6672--6564-asher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)