User Tools

Site Tools


6674--6814-steffl-la-gi

Steffl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin và S. J. Bus
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 25 tháng 6 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6814
Tên thay thế 1979 MC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7163270
Viễn điểm quỹ đạo 2.9387796
Độ lệch tâm 0.0393366
Chu kỳ quỹ đạo 1736.6592609
Độ bất thường trung bình 22.40596
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16266
Kinh độ của điểm nút lên 195.11274
Acgumen của cận điểm 100.79425
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6814 Steffl (1979 MC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 6 năm 1979 bởi E. F. Helin và S. J. Bus ở Siding Spring. Nó được đặt theo tên của Andrew J. Steffl, một nhà thiên văn học Hoa Kỳ.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6814 Steffl
6674--6814-steffl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)