User Tools

Site Tools


6675--6950-simonek-la-gi

Simonek
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi François Dossin
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 22 tháng 12 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6950
Tên thay thế 1982 YQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3417853
Viễn điểm quỹ đạo 2.8408217
Độ lệch tâm 0.0962906
Chu kỳ quỹ đạo 1523.6171450
Độ bất thường trung bình 303.91473
Độ nghiêng quỹ đạo 14.20984
Kinh độ của điểm nút lên 88.69182
Acgumen của cận điểm 111.52409
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6950 Simonek (1982 YQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 12 năm 1982 bởi François Dossin ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6950 Simonek
6675--6950-simonek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)