User Tools

Site Tools


6677--7007-timjull-la-gi

Timjull
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7007
Tên thay thế 1981 EK34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0249240
Viễn điểm quỹ đạo 2.7773882
Độ lệch tâm 0.1566879
Chu kỳ quỹ đạo 1359.0299727
Độ bất thường trung bình 46.74724
Độ nghiêng quỹ đạo 0.72779
Kinh độ của điểm nút lên 349.52792
Acgumen của cận điểm 263.42011
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

7007 Timjull (1981 EK34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7007 Timjull
6677--7007-timjull-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)