User Tools

Site Tools


6678--7152-euneus-la-gi

Euneus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7152
Đặt tên theo Euneus
Tên thay thế 1973 SH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.8264755
Viễn điểm quỹ đạo 5.4955999
Độ lệch tâm 0.0648246
Chu kỳ quỹ đạo 4282.5650709
Độ bất thường trung bình 285.15769
Độ nghiêng quỹ đạo 3.71131
Kinh độ của điểm nút lên 113.05871
Acgumen của cận điểm 305.32800
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.9

7152 Euneus (1973 SH1) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7152 Euneus
6678--7152-euneus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)