User Tools

Site Tools


6679--7279-hagfors-la-gi

Hagfors
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7279
Đặt tên theo Tor Hagfors
Tên thay thế 1985 VD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5811056
Viễn điểm quỹ đạo 3.6405766
Độ lệch tâm 0.1702869
Chu kỳ quỹ đạo 2004.0805306
Độ bất thường trung bình 45.58864
Độ nghiêng quỹ đạo 5.32558
Kinh độ của điểm nút lên 12.84448
Acgumen của cận điểm 1.20116
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

7279 Hagfors (1985 VD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7279 Hagfors
6679--7279-hagfors-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)