User Tools

Site Tools


6680--7433-pellegrini-la-gi

Pellegrini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Farra d'Isonzo
Nơi khám phá Farra d'Isonzo
Ngày khám phá 21 tháng 5 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7433
Tên thay thế 1993 KD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9634466
Viễn điểm quỹ đạo 2.8080972
Độ lệch tâm 0.1770183
Chu kỳ quỹ đạo 1345.9898755
Độ bất thường trung bình 54.80969
Độ nghiêng quỹ đạo 11.68183
Kinh độ của điểm nút lên 197.60295
Acgumen của cận điểm 4.51857
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7433 Pellegrini (1993 KD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 5 năm 1993 bởi Farra d'Isonzo ở Farra d'Isonzo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7433 Pellegrini
6680--7433-pellegrini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)