User Tools

Site Tools


6681--7564-gokumenon-la-gi

7564 Gokumenon (tên chỉ định: 1988 CA) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi R. Rajamohan ở Đài Quan sát Vainu Bappu tại Kavalur, Ấn Độ, ngày 7 tháng 2 năm 1988. Nó được đặt theo tên M. G. K. Menon, tên nick "Goku", một nhà vật lý học Ấn Độ.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
6681--7564-gokumenon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)