User Tools

Site Tools


6682---92587-2000-ph9-la-gi


(92587) 2000 PH9 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 6 tháng 8 năm 2000.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 92001–93000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
6682---92587-2000-ph9-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)