User Tools

Site Tools


6683--kim-loan-la-gi

Kim Loan là một xã của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thân Giáp và Cao Thăng của huyện Trùng Khánh, xã Đức Quang.
  • Đông giáp xã Đức Quang,.
  • Nam giáp xã An Lạc.
  • Tây giáp xã Thân Giáp (Trùng Khánh).

Xã Kim Loan có diện tích 29,5 km², dân số năm 1999 là 1.396 người.[1], mật độ dân cư đạt 47,3 người/km².

Xã Kim Loan được chia thành các xóm: Cốc Chia, Đông Phén, Gia Lường, Lũng Túng, Bản Phong Ái, Bản Tao, Thong Mò, Thình Âu.

Trên địa bàn xã Kim Loan có một số núi như Phò Rụng, Khau Xa, Lũng Giông. Sông Bắc Vọng chảy qua ranh giới tây nam của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6683--kim-loan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)