User Tools

Site Tools


6684--6107-osterbrock-la-gi

Osterbrock
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. A. Wirtanen
Nơi khám phá Lick Observatory
Ngày khám phá 14 tháng 1 năm 1948
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6107
Đặt tên theo Donald Edward Osterbrock
Tên thay thế 1948 AF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7106712
Viễn điểm quỹ đạo 2.0199806
Độ lệch tâm 0.0829103
Chu kỳ quỹ đạo 930.5303038
Độ bất thường trung bình 182.59484
Độ nghiêng quỹ đạo 26.22435
Kinh độ của điểm nút lên 111.09848
Acgumen của cận điểm 85.57367
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

6107 Osterbrock (1948 AF) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 14 tháng 1 năm 1948 bởi C. A. Wirtanen ở Lick Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6107 Osterbrock
6684--6107-osterbrock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)