User Tools

Site Tools


6685--h-tr-la-gi

Hà Trì là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Hà Trì có diện tích 19,61 km², dân số năm 1999 là 918 người.[1], mật độ dân cư đạt 46,8 người/km².

Xã Hà Trì được chia thành 6 xóm: Lũng Mằn, Khuổi Lũng, Nà Lại, Nặm Tàn, Khuổi Lừa, Nà Mùi

Trên địa bàn xã Hà Trì có núi Phia Đeng và đối Roỏng Rảc. Sông Bằng tạo thành ranh giới tự nhiên phía tây và một phần phía nam của xã Hà Trì. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có suối Roỏng Rảc.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6685--h-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)