User Tools

Site Tools


6686--6300-hosamu-la-gi

Hosamu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Hioki và N. Kawasato
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 30 tháng 12 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6300
Tên thay thế 1988 YB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8025365
Viễn điểm quỹ đạo 3.6733631
Độ lệch tâm 0.1344719
Chu kỳ quỹ đạo 2128.1566475
Độ bất thường trung bình 114.26794
Độ nghiêng quỹ đạo 1.86469
Kinh độ của điểm nút lên 70.07875
Acgumen của cận điểm 46.78899
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6300 Hosamu (1988 YB) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 12 năm 1988 bởi T. Hioki và N. Kawasato ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6300 Hosamu
6686--6300-hosamu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)