User Tools

Site Tools


6688--6565-reiji-la-gi

Reiji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6565
Đặt tên theo Leiji Matsumoto
Tên thay thế 1992 FT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1076358
Viễn điểm quỹ đạo 2.2345438
Độ lệch tâm 0.0292268
Chu kỳ quỹ đạo 1168.4634064
Độ bất thường trung bình 353.25175
Độ nghiêng quỹ đạo 2.39413
Kinh độ của điểm nút lên 156.19126
Acgumen của cận điểm 54.56233
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

6565 Reiji (1992 FT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1992 bởi K. Endate ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6565 Reiji
6688--6565-reiji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)