User Tools

Site Tools


6689--6685-boitsov-la-gi

Boitsov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6685
Tên thay thế 1978 QG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8429077
Viễn điểm quỹ đạo 2.6219819
Độ lệch tâm 0.1744890
Chu kỳ quỹ đạo 1218.3428006
Độ bất thường trung bình 13.31704
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72812
Kinh độ của điểm nút lên 189.23141
Acgumen của cận điểm 92.06833
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6685 Boitsov (1978 QG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6685 Boitsov
6689--6685-boitsov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)