User Tools

Site Tools


6692--quang-vinh-tr-l-nh-la-gi

Quang Vinh là một xã của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Quang Vinh có diện tích 30,24 km², dân số năm 1999 là 1.448 người.[1], mật độ dân cư đạt 47,9 người/km².

Xã Quang Vinh được chia thành các xóm: Bó Khôn, Lũng Xỏm, Cả Pắng, Lạc Hiển, Nặm Hoằm, Lũng Cuổi, Lũng Luông, Lũng Nà, Lũng Nặn.

Trên địa bàn xã Quang Vinh có các ngọn núi như Lũng Bằng, Lũng Cuổi, Lũng Pản, Lũng Pục, Lũng Roọc, Lũng Sảng, Lũng Xỏm, Thăng Nà.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6692--quang-vinh-tr-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)