User Tools

Site Tools


6693--7008-pavlov-la-gi

Pavlov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 23 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7008
Tên thay thế 1985 QH5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0377672
Viễn điểm quỹ đạo 3.3187350
Độ lệch tâm 0.2391426
Chu kỳ quỹ đạo 1600.9412111
Độ bất thường trung bình 13.27723
Độ nghiêng quỹ đạo 1.91359
Kinh độ của điểm nút lên 176.75694
Acgumen của cận điểm 248.33332
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

7008 Pavlov (1985 QH5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1985 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7008 Pavlov
6693--7008-pavlov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)