User Tools

Site Tools


6694--7153-vladzakharov-la-gi

7153 Vladzakharov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1316.4810112 ngày (3.60 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 12 năm 1975. Nó được đặt theo tên Russian physicist Vladimir E. Zakharov.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
6694--7153-vladzakharov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)