User Tools

Site Tools


6695--7280-bergengruen-la-gi

Bergengruen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7280
Đặt tên theo Werner Bergengruen
Tên thay thế 1988 RA3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9475142
Viễn điểm quỹ đạo 3.1983518
Độ lệch tâm 0.2430762
Chu kỳ quỹ đạo 1507.4438835
Độ bất thường trung bình 292.46556
Độ nghiêng quỹ đạo 1.83126
Kinh độ của điểm nút lên 174.55250
Acgumen của cận điểm 165.88222
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

7280 Bergengruen (1988 RA3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1988 bởi Freimut Börngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7280 Bergengruen
6695--7280-bergengruen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)