User Tools

Site Tools


6696--7434-osaka-la-gi

Osaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 14 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7434
Đặt tên theo Osaka
Tên thay thế 1994 AB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9999754
Viễn điểm quỹ đạo 2.5187672
Độ lệch tâm 0.1148089
Chu kỳ quỹ đạo 1240.4516236
Độ bất thường trung bình 137.38626
Độ nghiêng quỹ đạo 8.86908
Kinh độ của điểm nút lên 116.21117
Acgumen của cận điểm 298.60203
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

7434 Osaka (1994 AB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 1 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7434 Osaka
6696--7434-osaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)