User Tools

Site Tools


6697--7565-zipfel-la-gi

Zipfel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Cerro Tololo
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7565
Tên thay thế 1988 RD11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6531060
Viễn điểm quỹ đạo 3.4596626
Độ lệch tâm 0.1319462
Chu kỳ quỹ đạo 1951.6879173
Độ bất thường trung bình 37.39515
Độ nghiêng quỹ đạo 3.32359
Kinh độ của điểm nút lên 359.92521
Acgumen của cận điểm 186.11714
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

7565 Zipfel (1988 RD11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1988 bởi S. J. Bus ở Cerro Tololo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7565 Zipfel
6697--7565-zipfel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)